REKONSTRUKCIJA MOSTU IN NADVOZA V VUHREDU (2016-2018)

REKONSTRUKCIJA MOSTU IN NADVOZA  V VUHREDU (2016-2018)

Direkcija RS za infrastrukturo je po zagotovilu proračunskih finančnih sredstev pristopila k temeljiti obnovi mostu čez Dravo (MB0242) v km 1.800 in železniškega nadvoza (MB0243) v km 2.020 na cesti R3-704/1353. Oba objekta sta v zelo slabem stanju, zato obnova vključuje temeljita rekonstrukcijska in sanacijska dela.

Na javnem razpisu za izvedbo gradbenih del je bil izbrano podjetje SGP Pomgrad d.d. iz Murske Sobote, pogodba v vrednosti 3.411.783,78 EUR je podpisana, izvajalec pa je že pričel z deli. Rekonstrukcijska dela bodo potekala skla-hidroelektrarn. Bistvena razlika med njima je v razporeditvi rečnih podpor, ki imajo v Vuzenici enakomeren raster po 21,40 m, most v Vuhredu pa ima med podporami 21,20 m + 21,50 m + 42,80 m + 42,80 m + 21,50 m. Naslednja razlika je pri nosilci: v Vuzenici razponsko konstrukcijo med posameznimi podporami sestavljajo štirje nosilci, ki so v vseh poljih enaki, na Vuhredu pa sta nosilca samo dva, v posameznih poljih raz-lična, v daljših dveh poljih pa so nameščeni še štirje zunanji prednapeti kabli.

Kljub zahtevnosti posegov del je bilo pri izved-bi rekonstrukcije mostu v Vuzenici v letih 2007 in 2008 ob primerni pazljivosti s časovno raz-poreditvijo dodatnih mas zaradi širitve krova objekta možno izvesti polovično zaporo po fazah:

• ena stran je prevozna, druga se konzolno razširi, a le v betonu brez hodnikov in robnih vencev,
• promet se preusmeri na razširjeno stran po betonski plošči, zapre se nasprotna stran
• konzolno se razširi še druga stan, izvedejo se hodniki in venci ter poteka asfaltiranje
• promet se znova preusmeri na asfaltirano stran, dokončajo se hodniki, venci in asfal-tiranje.

Rekonstrukcije mostu v Vuhredu ob polovič-ni zapori ceste ni možno opraviti, saj je konstrukcija mostu v Vuhredu v letu 2016 v precej slabšem stanju, kot je bila konstrukcija mostu v Vuzenici leta 2007, posegi pa so zaradi podvod-ne sanacije temeljev in nameščanja dodatnih prednapetih kablov zahtevnejši. Celotni krov mostu bo zaseden s tehnološko opremo in sidrišči za obešanje pomožnih konstrukcij pod objektom, tako da potrebne varnosti za vožnjo ali peš promet čez objekt pred asfaltiranjem mostu ob koncu del ne bo mogoče zagotoviti.Direkcija RS za infrastrukturo

Vir: Novičke občine Radlje ob Dravi (2016)

http://www.radlje.si/doc2/novicke/novicke-obcine-radlje-ob-dravi-36-2016.pdf