PGD Vuhred

Prostovoljno gasilsko društvo Vuhred je bilo ustanovljeno leta 1876 in spada med 25 najstarejših gasilskih društev v Sloveniji. V tem več kot 130 letnem obdobju se je zamenjalo veliko generacij in družbenih ureditev, dve svetovni vojni ter vojna za samostojno Slovenijo. To je hkrati obdobje, ki ga preživi le organizirana dejavnost, ki ni v službi nobenega sistema, temveč v službi ljudi. To je služba humanih potreb in nagibov. Izjemen čut za pomoč bližnjemu v nesreči, druženje in prijateljstvo je vodilo nam gasilcem, ki brezplačno opravimo na tisoče prostovoljnih, organizacijskih, operativnih in delovnih ur.

Vse to pa je pripomoglo k temu, da naša gasilska organizacija obstaja in deluje že več kot 130 let. V ta tolikoletni obstoj PGD Vuhred je vtkano mnogo naporov in odrekanj, najbolj nas samih gasilcev, prav tako pa tudi podpornih članov, rodov Vuhredčanov in prebivalcev okoliških vasi, ki so bili in so še danes osnova za dejavnost gasilstva v Vuhredu. Danes je PGD Vuhred eno od vzornih, kadrovsko in tehnično primerno opremljenih društev, ki lahko prevzame in zmore rešiti vse naloge, ki so mu naložene.

Uspešnost operativnega dela pa je odvisna od usposobljenosti članov, zato jih pošiljamo na različne seminarje in tečaje, ki jih organizirajo GZDD Radlje ob Dravi, Koroško gasilsko območje in GZ Slovenije. Da pa je naše delo pravilno začrtano, dokazuje to, da so funkcionarji v GZ Koroške in GZ Slovenije tudi iz naših vrst. Ne mine leto, da v društvu ne bi organizirali prikaza opreme in praktičnih vaj z gasilsko tehniko. Spoznavanje tehnike, usposabljanje za pravilno strokovno znanje z njo in njeno vzdrževanje je zelo pomembno in pogoj, da smo pri naših gasilskih akcijah uspešni. Po gospodarskih in stanovanjskih objektih vsako leto opravimo tudi preventivne preglede, pregled gasilnikov in izvedemo prikaz gašenja z gasilniki. Pregledamo tudi hidrantno omrežje in vodna zajetja na našem požarnem okolišu.

Ena od uspešnih oblik usposabljanja in pridobivanja članstva ter podmladka so tekmovanja, ki zajemajo oba spola in vse generacije. Lahko se pohvalimo z množičnostjo, saj vsako leto prične vadbo od 8 do 10 enot, ki se tudi udeležijo tekmovanj skoz celo tekmovalno sezono in dosegajo odlične rezultate v občinskem, regijskem, državnem in mednarodnem merilu. Naši uspehi zadnjih desetih let so vidni v obliki številnih priznanj, diplom in pokalov, ki so razstavljeni v sejni sobi našega gasilskega doma. Za dosego teh rezultatov je potrebno mnogo gasilskih vaj, zavzetosti in prizadevnosti. Gasilske vaje vodijo usposobljeni mentorji, ki enote urijo in pripravljajo na tekmovanja.

NAZIVI GASILSKE ORGANIZACIJE V VUHREDU SKOZI ČAS

__. __. 1876 – 15. 02. 1885  Feuerwehr Wuchern
15. 02. 1885 – 02. 05. 1920  Freiwillige Feuerwehr Wuchern
02. 05. 1920 – 11. 11. 1933  Prostovoljno gasilno društvo Vuhred
11. 11. 1933 – 01. 03. 1941  Prostovoljna gasilska četa Vuhred
01. 03. 1941 – 09. 05. 1945  Freiwillige Feuerwehr Wuchern
09. 05. 1945 – 12. 08. 1945  Gasilska milica Vuhred
12. 08. 1945 – 18. 10. 1948  Prostovoljna gasilska četa Vuhred
18. 10. 1948 – 24. 01. 1960  Prostovoljno gasilsko društvo Vuhred
24. 01. 1960 – 18. 02. 1995  Gasilsko društvo Vuhred

Od 18. 02. 1995 dalje se društvo imenuje Prostovoljno gasilsko društvo Vuhred.

tajništvo GD Vuhred