Turistično Društvo Vuhred

td2

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1965. V takratnem času se je imenovalo Olepševalno turistično društvo.Društvo je opravljalo naloge na raznih področjih, predvsem pa je skrbelo za lepo okolje. Nasadili so veliko zelenja in dreves, ki so krasile in še krasijo našo vasico. Leta 1969 so prvič organizirali “Pustni Carneval”, kateri je obšel občino Radlje. Ta kulturna prireditev se je ohranila vse do danes, v letih od 1998 naprej pa je ostalo samo v Vuhredu.K tej prireditvi so pridružili še “Zeleni program Mute”, pa “Hmeljarski Likof” v Radljah, ter organizirali srečanje družinskih pevskih zborov, pod imenom “Tako si peli Mati moja”. Ker so želeli, da se stare navade in šege ohranijo so organizirali “Vaške igre” že leta 1995.Zabavna in šaljiva prireditev, ter zanimiva in malo tekmovalna privablja številne gledalce in tekmovalce.

Društvo pa ima tudi tri aktivne sekcije :

  • -Mavtarje, kateri so postavljali “šrange” tako doma, kot po tujih krajih.
  • -Vstrajnike, kateri čez zimske mesece nabirajo svojo kondicijo v domu in z raznimi pohodi že čez 10 let.
  • -Sončnice, sekcija ročnih del, ki vsako leto ob krajevnem prazniku razstavijo svoja dela.
  • Društvo se s svojo aktivnostjo vklaplja tudi izven svojega kraja. Prijateljski obiski potekajo v sosedno Avstrijo v Šmihel, na Primorsko v Komen in v pobrateni društvi Štanjel in Lipovci. Turistično drutvo ima v lasti tudi svoj dom, ki so ga zgradili let 1995. Služil je svojemu namenu, saj takrat kraj ni imel prostorov za kulturne namene. Ker je zob časa naredil svoje in tudi funkcionalnost več ne ustreza današnjemu času dom adaptirajo za širšo učinkovitost – za razna kulturna dogajanja. V domačem okolju pa društvo sodeluje s K.S. In ostalimi društvi na kulturnem področju in v skupnih clijih za lepši Vuhred.

Tradicionalne prireditvi, ki jih organizira TD Vuhred :

 • “Pustni Carneval” na pustno nedeljo
 • “Vaške igre” tretji vikend v Juniju
 • Srečanje družinskih pevskih zborov v mesecu septembru
 • Božični in praznični večeri domačih pesmi in napevov

  tajništvo TD Vuhred